Рентгенография

Рентгенографията е диагностичен метод, използващ рентгенови лъчи за визуализиране на телесни структури.

Специализирани медицински дейности и рентгенологични изследвания

• Рентгенография на челюстите в специални проекции
• Рентгенография на лицеви кости
• Рентгенография на околоносни синуси
• Специални центражи на черепа
• Рентгенография на стернум
• Рентгенография на ребра
• Рентгеноскопия на бял дроб
• Рентгенография на крайници
• Рентгенография на длан и пръсти
• Рентгенография на стерноклавикуларна става
• Рентгенография на сакроилиачна става
• Рентгенография на тазобедрена става
• Рентгенография на бедрена кост
• Рентгенография на колянна става
• Рентгенография на подбедрица
• Рентгенография на глезенна става
• Рентгенография на стъпало и пръсти
• Рентгенография на клавикула
• Рентгенография на акромиоклавикуларна става
• Рентгенография на скапула
• Рентгенография на раменна става
• Рентгенография на хумерус
• Рентгенография на лакетна става
• Рентгенография на антебрахиум
• Рентгенография на гривнена става
• Рентгенография на череп
• Рентгенография на гръбначни прешлени
• Рентгенография на гръден кош и бял дроб
• Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
• Обзорна рентгенография на корем
и всички други анатомични области

Описание на апаратурата

Апаратът MULTIX Swing на Siemens е лесен за употреба, позволява успешен начин за работа и бързина както за пациента, така и за персонала.
• CR системата осигурява дигитализация на данните и осигурява изключителна точност на резултата
– Ефективност: получаване на качествен образ, ниски дози на облъчване, липса на сгрешени снимки и допълнително лъчево натоварване на пациента.
– Качество: изключително висококачествени изображения

Изследването гарантира:
• ниска доза на облъчване
• високо качество на изображенията
• бързина при получаване на резултата