Мамография

Мамографията е метод на изследване, който използва рентгеновите лъчи и получените чрез тях образи за откриване на аномалии в млечните жлези. Обикновено две снимки в различни проекционни равнини са достатъчни за изясняване на състоянието на гърдата.

Мамографията е скринингов метод за откриване на злокачествени образувания в млечните жлези, дори когато няма никакви симптоми за наличието им. Чрез нея се откриват “бучки” в гърдата, промени в структурата или калцификати, когато те са толкова малки, че не биха могли да се открият при обикновен преглед. Международните институции за борба с рака на млечната жлеза препоръчват всички жени на възраст над 30 години да правят мамографии ежегодно /Аmerican Cancer Society/. Жените с повишен риск за развитие на рак на млечната жлеза са тези, на които майките или сестрите им са с диагностициран рак на млечната жлеза. Те би трябвало да направят своята първа мамография на възраст с 10 години по-малко от тази, на която е открит рак на млечната жлеза на техния близък. Първата мамография трябва да бъде направена след 35 години. Тя служи за ориентация и сравнение, както и за отчитане на динамика при следващи мамографии.

Описание на апаратурата

Апарат: Siemens, Модел: MAMMOMAT 3000 Nova в комбинация със CR система
Апаратурата гарантира:

• Изключително качество на образите
• Ниски нива на облъчване – два анода от различен материал (молибден и волфрам), в комбинация с родиев филтър редуцират дозата на облъчване на пациента
• Дигитална мамография

Описание на процедурата

Мамографията се извършва от лаборант и сертифициран лекар – рентгенолог. Използва се специален рентгенов апарат – мамограф, който позволява точно пространствено позициониране на тъканите на млечната жлеза. Прилага се лека, дозирана компресия върху гърдата, за да може тя да намали плоскостния си обем. По такъв начин се получава чист и ясен рентгенов образ на структурите на гърдата, като се използва максимално ниска доза на рентгеново облъчване. Компресията върху гърдата би могла да предизвика временен дискомфорт, но тя трае само няколко секунди, докато се направи рентгеновата снимка.
Понякога се налага да бъдат направени допълнителни рентгенографии в други проекции за изясняване на състоянието на структурите на млечната жлеза. Това се преценява и назначава от лекаря-рентгенолог, който разчита и интерпретира рентгеновия образ на мамографията.
Резултатът от изследването се предоставя на пациента възможно най-бързо след извършването му. Описва се състоянието на млечните жлези и се дават препоръки, ако е необходимо. Резултатът от изследването може да бъде предоставен на личния лекар или друг лекар-специалист, поискал извършването му. В определени случаи рентгенологът може да препоръча да се направи предварително ехографско /ултразвуково/ изследване, или последващо МРТ /магнитен резонанс/. При суспектни находки е необходимо извършване на биопсия на гърдата за хистологична верификация на находката.