Магнитнорезонансна томография

Магнитнорезонансната томография служи за ясното визуализиране на части и области на тялото, без за това да се използва облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ при деца.

При някои случаи е необходимо поставянето на контрастно вещество (парамагнитна контрастна субстанция) с цел постигане на по-ясен образ.

Какво трябва да знаете преди изследването?

При МРТ се работи със силни магнитни полета и процедурата е абсолютно безболезнена и безвредна. МРТ е надеждно, неинвазивно изследване. Преди изследването следва да се отстранят бижута, часовници, мобилни телефони, монети и други предмети, влияещи на магнитното поле. Моля, уведомете лекаря в случай на бременност, или ако имате алергии, за да може да се избере най-подходящото контрастно вещество.

ВАЖНО: Предпазни мерки
Тъй като при този метод се използва силен магнит и радиовълни, лекарят трябва да има следната информация за пациента, който ще бъде изследван:

• Аневризмален клипс
• Пейсмейкър
• Имплантиран кардио-дефибрилатор
• Електронни импланти – протези
• Магнитно активирани импланти – протези
• Невро-стимулиращи системи
• Гръбначен стимулатор
• Кохлеарен имплант или имплантиран слухов апарат
• Инсулинова или инфузионна помпа
• Имплантиран инфузионен апарат за медикаменти
• Други протези / импланти
• Изкуствен крайник
• Метален сплитер или чуждо тяло
• Външен или вътрешен метален предмет
• Слухов апарат
• Други импланти

Всякакви метални предмети върху тялото могат да повлияят на качеството на образите.
Ако метален предмет се зареди от магнитното поле, това може да доведе до физическо неразположение или да пострадате.
Непременно уведомете лекаря в случай на бременност.

Как протича изследването?

Според типа апарати или според поставените въпроси, изследването протича по различен начин. Обикновено апаратът се намира в специална стая. В нея лягате на маса, която бавно ще ви придвижи в 70-100 см отвор на тунела на апарата. По време на изследването се чуват много силни тропащи шумове. Те са напълно нормални и се пораждат от електромагнитните превключватели. Ако се страхувате от тесни пространства има възможност да ви бъде направено изследване под упойка.
Обикновено изследването продължава най-малко 15-20 мин. – време, през което се събират множество образи. По време на изследването е много важно да не мърдате изобщо и да дишате съвсем равномерно. Дори и най-малкото движение може да доведе до смущения в образите и с това да провали изследването.

Алтернативни методи биха могли да бъдат ехографията, КТ и сцинтиграфия. Ако имате желание, помолете Вашият лекар или специалистите от ПРОВИТА да Ви обяснят алтернативите и защо във вашия случай е избрано МРТ изследване.