Ехография

Ултразвукова диагностика (ехография) – метод за получаване на двумерен образ чрез отражението (ехото) на ултразвуковите вълни на границите между биологичните структури с различен акустичен импеданс. Доплеровите и ендокавитарните методи разширяват областите на нейното приложение.

За извършване на изследването се използват съвременни специални ултразвукови апарати. Те използват звуковите вълни за получаване на картина на тъканите на изследваните органи и проектирането им върху екрана на компютър. По време на това безвредно и безболково изследване, малко устройство наречено трансдюсер, което излъчва и приема звуковите вълни, се придвижва върху кожата на областта на изследване в различни посоки. През това време компютърът обработва и анализира звуковите вълни и създава картина на съответните структури. Лекарят, извършващ изследването, анализира и заснема получените образи, след което дава заключението си и препоръки, ако е необходимо.