Консултации

Специализирани медицински услуги в областта на:

• вътрешни болести

• ендокринология

• нефрология