X-Ray - Рентгенография

• описание на изследването
• описание на апаратурата

Апарат: Siemens, Модел: MULTIX Swing

Апаратът MULTIX Swing е лесен за употреба, позволява успешен начин за работа и бързина както за пациента, така и за персонала.
• CR системата осигурява дигитализация на данните и осигурява изключителна точност на резултата
- Ефективност: получаване на качествен образ, ниски дози на облъчване, липса на сгрешени снимки и допълнително лъчево натоварване на пациента.
- Качество: изключително висококачествени изображения


Изследването гарантира:
• ниска доза на облъчване
• високо качество на изображенията
• бързина при получаване на резултата