X-Ray - Рентгенография

• описание на изследването
• описание на апаратурата

Рентгенография - Диагностичен метод, използващ рентгенови лъчи за визуализиране на телесни структури.

Специализирани медицински дейности

Рентгенологични изследвания

• Рентгенография на челюстите в специални проекции
• Рентгенография на лицеви кости
• Рентгенография на околоносни синуси
• Специални центражи на черепа
• Рентгенография на стернум
• Рентгенография на ребра
• Рентгеноскопия на бял дроб
• Рентгенография на крайници
• Рентгенография на длан и пръсти
• Рентгенография на стерноклавикуларна става
• Рентгенография на сакроилиачна става
• Рентгенография на тазобедрена става
• Рентгенография на бедрена кост
• Рентгенография на колянна става
• Рентгенография на подбедрица
• Рентгенография на глезенна става
• Рентгенография на стъпало и пръсти
• Рентгенография на клавикула
• Рентгенография на акромиоклавикуларна става
• Рентгенография на скапула
• Рентгенография на раменна става
• Рентгенография на хумерус
• Рентгенография на лакетна става
• Рентгенография на антебрахиум
• Рентгенография на гривнена става
• Рентгенография на череп
• Рентгенография на гръбначни прешлени
• Рентгенография на гръден кош и бял дроб
• Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
• Обзорна рентгенография на корем
и всички други анатомични области