МРТ - Магнитно резонансна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

При МРТ се работи със силни магнитни полета и процедурата е абсолютно безболезнена и безвредна. МРТ е надеждно, неинвазивно изследване. Преди изследването следва да се отстранят бижута, часовници, мобилни телефони, монети и други предмети, влияещи на магнитното поле. Моля, уведомете лекаря в случай на бременност, или ако имате алергии, за да може да се избере най-подходящото контрастно вещество.

ВАЖНО: Предпазни мерки

Тъй като при този метод се използва силен магнит и радиовълни, лекарят трябва да има следната информация за пациента, който ще бъде изследван:

• Аневризмен клип
• Пейсмейкър
• Имплантиран кардио-дефибрилатор
• Електронни импланти – протези
• Магнитно активирани импланти – протези
• Невро-стимулиращи системи
• Гръбначен стимулатор
• Кохлеарен имплант или имплантиран слухов апарат
• Инсулинова или инфузионна помпа
• Имплантиран инфузионен апарат за медикаменти
• Други протези / импланти
• Изкуствен крайник
• Метален сплитер или чуждо тяло
• Външен или вътрешен метален предмет
• Слухов апарат
• Други импланти

Всякакви метални предмети върху тялото могат да повлияят на качеството на образите.
Ако метален предмет се зареди от магнитното поле, това може да доведе до физическо неразположение или да пострадате.
Непременно уведомете лекаря в случай на бременност.