МРТ - Магнитно резонансна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

Апарат: Siemens, Модел: MAGNETOM ESSENZA 1.5T