МРТ - Магнитно резонансна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

Какво представлява МРТ?

Магнитно резонансната томография служи за ясното визуализиране на части и области на тялото, без за това да се използва облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ при деца.


При някои случаи е необходимо поставянето на контрастно вещество (парамагнитна контрастна субстанция) с цел постигане на по-ясен образ.

За първи път в България:

магнитен резонанс на цяло тяло