Мамография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• описание на процедурата

Мамографията се извършва от лаборант и сертифициран лекар - рентгенолог. Използва се специален рентгенов апарат - мамограф, който позволява точно пространствено позициониране на тъканите на млечната жлеза. Прилага се лека, дозирана компресия върху гърдата, за да може тя да намали плоскостния си обем. По такъв начин се получава чист и ясен рентгенов образ на структурите на гърдата, като се използва максимално ниска доза на рентгеново облъчване. Компресията върху гърдата би могла да предизвика временен дискомфорт, но тя трае само няколко секунди, докато се направи рентгеновата снимка.
Понякога се налага да бъдат направени допълнителни рентгенографии в други проекции за изясняване на състоянието на структурите на млечната жлеза. Това се преценява и назначава от лекаря-рентгенолог, който разчита и интерпретира рентгеновия образ на мамографията.
Резултатът от изследването се предоставя на пациента възможно най-бързо след извършването му. Описва се състоянието на млечните жлези и се дават препоръки, ако е необходимо. Резултатът от изследването може да бъде предоставен на личния лекар или друг лекар-специалист, поискал извършването му. В определени случай рентгенологът може да препоръча да се направи предварително ехографско /ултразвуково/ изследване, или последващо МРТ /магнитен резонанс/. При суспектни находки е необходимо извършване на биопсия на гърдата за хистологична верификация на находката.