Мамография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• описание на процедурата

Апарат: Siemens, Модел: MAMMOMAT 3000 Nova
в комбинация със CR система

Апаратурата гарантира:

• Изключително качество на образите
• Ниски нива на облъчване – два анода от различен материал (молибден и волфрам), в комбинация с родиев филтър редуцират дозата на облъчване на пациента
• Дигитална мамография