Мамография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• описание на процедурата

Kakво представлява мамографското изследване?

Мамографията е метод на изследване, който използва рентгеновите лъчи и получените чрез тях образи за откриване на аномалии в млечните жлези. Обикновено две снимки в различни проекционни равнини са достатъчни за изясняване на състоянието на гърдата.

Мамографията е скринингов метод за откриване на злокачествени образувания в млечните жлези, дори когато няма никакви симптоми за наличието им. Чрез нея се откриват “бучки” в гърдата, промени в структурата или калцификати, когато те са толкова малки, че не биха могли да се открият при обикновен преглед. Международните институции за борба с рака на млечната жлеза препоръчват всички жени на възраст над 30 години да правят мамографии ежегодно /Аmerican Cancer Society/. Жените с повишен риск за развитие на рак на млечната жлеза са тези, на които майките или сестрите им са с диагностициран рак на млечната жлеза. Те би трябвало да направят своята първа мамография на възраст с 10 години по-малко от тази, на която е открит рак на млечната жлеза на техния близък. Първата мамография трябва да бъде направена след 35 години. Тя служи за ориентация и сравнение, както и за отчитане на динамика при следващи мамографии.