Ехография

• описание на изследването
• описание на апаратурата

Апарат: Siemens, Модел: ACUSON X300
Компактен, ефикасен, безкомпромисно действие