CT - Компютърна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

Продължителността на изследването е различна - според патологията. За КТ - около 20 мин. заедно с поставяне на абокат при контрастиране.

Компютърна томография - метод за получаване на детайлен образ на анатомични срезове чрез компютър, който обработва масив от данни за интензитета на преминалото през тъканите
Компютъртомографското изследване (КТ) е специално рентгеново изследване, при което различните региони на тялото се пролъчват от рентгенови лъчи послойно и получените образи се изобразяват на монитор като напречни срезове. Така има възможност точно да се определи мястото и големината на болестно огнище (например тумор, инфекция), както и оглед на околните органи. Това често е от голямо значение за планиране на точно определени лечебни мерки.