CT - Компютърна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

Нито едно медицинско изследване не е напълно обезопасено от рискове. КТ изследването се причислява към ниско рисковите изследвания. Прилаганите контрастни материи обикновено се понасят много добре. Въпреки това те могат по време на изследването или за кратко след него да доведат до посочените усложнения:

• разстройство, газове, спазми, гадене или други оплаквания, при изпиване на контрастно вещество, които отшумяват сами. Гадене и повръщане могат да се срещнат и при интравенозното въвеждане на контрастната материя.
• извънредно рядко: кожни дразнения, дразнения на меките тъкани и нервите (например: абсцес от иглата, некроза на тъканите, дразнене на нерви и вени).
• рядко: леки алергични реакции към контрастното вещество, които се изразяват в повръщане, сърбеж или зачервяване на кожата. В повечето случаи те отминават сами и не се нуждаят от лечение.
• Лъчевото натоварване, свързано с КТ-изследването е толкова малко, че не могат да се очакват лъчеви поразявания на организма, което позволява по–дълго време на изследване или повтаряне на изследването. В случаите на бременност има риск от увреда на плода. Задължително съобщете на лекарите, ако сте бременна или дори ако имате подозрение за бременност.

За какво да внимавате?

Ако няма специални предписания, след изследване с контрастна материя трябва да пиете много течности, за да се ускори отделянето на к.м. Ако в деня след изследването или в следващи дни ненадейно се появят оплаквания като сърбеж, щипане в носа, болки, гадене, разстройство или други подобни симптоми, моля информирайте веднага своя лекар.