CT - Компютърна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

Апарат: Апарат: Siemens, Модел: SOMATOM Emotion 6