CT - Компютърна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

Как се провежда КТ изследване?

Компютърната томография е специален рентгенов метод за изследване, при който чрез компютърна обработка се получава детайлен образ на различни части на тялото, въз основа на напречни (аксиални) срезове.
Това е от голямо значение за поставяне на ранна и точна диагноза и планиране на точните лечебни методи.

За изследването е нужно да легнете на маса, която се придвижва бавно в пръстеновиден отвор на компютърния томограф (Гентри).

Гентрито е относително голямо и Вие може да говорите спокойно със своя лекар или лаборант по всяко време. За това не трябва да се чуствате притеснен или да се страхувате от рентгеновата тръба.
По време на изследването трябва непременно да лежите напълно неподвижно и отпуснато, да избягвате движенията и да следвате точно указанията за дишане.
В някои случаи е необходимо поставянето на контрастно вещество, за да се получи по добра информативност на образите. По време на въвеждането на контраста може да почувствате затопляне в тялото, което изчезва след секунди.
При изследване на дебелото черво или в областта на таза може да се наложи 2 часа преди изследването да изпиете разредена контрастна материя. При изследване на стомаха или на тънкото черво контрастната материя или вода се пие непосредствено преди изследването.
КТ изследването е напълно безболезнено и продължава от 10 – 20 мин. След изследването е нужно допълнително време за обработка и оценка на образите.

Алтернативни методи:

Алтернативни методи биха могли да бъдат ехографията, МРТ изследването (метод, използващ магнитно поле и радиовълни за получаване на образи) и сцинтиграфията. Ако имате желание, помолете Вашия лекар да Ви обясни алтернативите и защо във Вашия случай е избрал КТ изследване.

Предимства на метода

• 50 % по-ниска доза на облъчване в сравнение с най-често използваните в практиката КТ – скенери
• 5.5 msv при 80 bpm.
• Конкурентни предимства, все повече удобство за пациента и лекуващия лекар.
• Скенер на пациенти с аритмия.
• Подготовка на пациента, изследване и диагностициране за по-малко от 10 минути.
• Не се налага използване на ß-блокери при контрол на сърдечната дейност
• Няма физическо въздействие по време на сканирането
• Могат да бъдат изследвани пациенти с високо тегло над 220 kg (485 lbs).
• Изключително висока резолюция на образите
• Автоматична образна реконструкция и инструменти за получаване на 2D, 3D, и 4D-изображения